Norge

I Norge begynte vi å jobbe med risikostyring som en integrert del av offentlig verdi ledelse i tråd med nye utfordringer i offentlig politikk og lovgivning . Det er målet å diskutere en mer integrert tilnærming i å vurdere og adressering usikkerhet og risiko i offentlig regjeringen, slik med eneste formål å etablere og ivareta politisk etablerte og demokratisk valgt relevante offentlige og sosiale verdier , som trygghet og sosial utjevning .

Vær så snill, føler invitert og bli å bli med i vårt nettverk ! Her finner du litt informasjon om vår portefølje av produkter og tjenester .

In the Norway we started to work on risk management as an integral part of public value governance in line with new challenges in public policy and legislation. It is the goal to discuss a more integrated approach in assessing and addressing uncertainties and risks in public government, such with sole purpose to establish and safeguard politically established and democratically chosen relevant public and social values, like safety and social cohesion.

Please, feel invited and become to join our network! Here you find some information about our portfolio of products and services.

Coming to terms with terror

SEROS – Centre for Risk Management and Societal Safety How will the terrorist attacks in Norway on 22 July change the country? That question has been put to three social scientists at the University of Stavanger (UiS). “Norwegians are still in a state of shock,” says professor Odd Einar Olsen. “These incidents were so extensive and gruesome that people need time […]

The Arctic Council is becoming increasingly important and must be subject to better control

Source: Riskrevisjonen Climate change and increased accessibility poses significant environmental challenges in the Arctic. – Rising activity in the Arctic makes cooperation in the Arctic Council increasingly important. The Council can become more effective with better controls, organisation and reporting, says Auditor General Per-Kristian Foss. The investigation shows that the Arctic Council suffers from impractical organisation and management of the […]