Hoe omgaan met overheidsrisico’s bij PPS-Projecten?

Screen Shot 2015-03-22 at 21.42.38Een leidraad voor risicomanagement

De leidraad van het Vlaams Kenniscentrum PPS en de Vlaamse Overheid wil het beheer van de risico’s verbeteren die in het kader van een PPS-overeenkomst na contractsluiting bij de publieke partij berusten. De publicatie is gebaseerd op nationale en internationale literatuur en kennis en ervaringen van organisaties en partijen die actief zijn op de PPS-markt.

Download rapport