Dansk

Risikoledelse

Risikoledelse er den del af ledelsesopgaven, der beskæftiger sig med at identificere, vurdere og håndtere risici med henblik på at sikre og fremme organisationens mål. Hvor risikostyring tager sig af de mange fagspecifikke og tekniske aspekter af en organisations risici, så handler risikoledelse om at skabe et helhedsorienteret, integreret og koordineret beslutningsgrundlag i relation til en organisations vitale risici. isikoledelse […]

Risikoledelse… en kommunal opgave

Forord Lars Løkke Rasmussen, Indenrigs- og sundhedsminister “Kommunale ledere tager hver dag beslutninger, der indebærer risici. Det vil sige beslutninger, der medfører usikkerhed af betydning. Det kan være risici for borgerne, for lokalsamfundet eller for den kommunale organisation selv. Risiko er ganske enkelt en præmis, når fremtiden er uvis. Eller sagt på en anden måde: At træffe betydningsfulde beslutninger på et usikkert […]