Česko

Ve Česko jsme začali pracovat na řízení rizik jako nedílná součást správy veřejných hodnot v alianci s Evropskou federací místní správy generálního ředitele , UDITE . To je cíl diskutovat více integrovaný přístup při posuzování a řešení nejistot a rizik ve veřejné správy , jako s jediným účelem vytvořit a chránit politicky zavedené a demokraticky zvolené příslušné státní a společenské hodnoty , jako je bezpečnost a sociální soudržnosti.

Prosím, cítí pozval a stát se do naší sítě ! Zde najdete nějaké informace o našem portfoliu produktů a služeb.

In the Czech Republic we started to work on risk management as an integral part of public value governance in alliance with The European Federation of Local Government Chief Executives, UDITE. It is the goal to discuss a more integrated approach in assessing and addressing uncertainties and risks in public government, such with sole purpose to establish and safeguard politically established and democratically chosen relevant public and social values, like safety and social cohesion.

Please, feel invited and become to join our network! Here you find some information about our portfolio of products and services.