Nederlands/Vlaams

Vlaanderen investeert in expertise in blauwe en diepe energie

De Vlaamse regering maakt 735.400 euro vrij voor het project Blue Accelerator in Oostende. Er komt een testplatform op zee in de nabijheid van de haven van Oostende dat breed inzetbaar zal zijn voor het testen van golf- en getijdenenergie, offshore wind en ondersteunende technologieën zoals drones en rov’s (remotely operated vehicles of onderwaterrobots). POM West-Vlaanderen: “De Noordzee is een […]

Deltares: “Gevolgen versnelde zeespiegelstijging hacken”

Deltares, 18 april 2017. Drie meter zeespiegelstijging binnen honderd jaar en nog eens vijf meter honderd jaar later. Nieuwe studies laten zien dat de Antarctische ijskappen veel sneller voor een zeespiegelstijging zorgen dan eerder werd gedacht. Zulke sterke zeespiegelstijging roept vragen op: zijn er grenzen aan de klimaatadaptatie in de Nederlandse Delta? Waar krijgen we mee te maken als de […]

ISO 31000:2018

De nieuwe versie van ISO 31000 werd gepubliceerd op 15 februari 2018.  Er zijn enkele verbeteringen ten opzichte van de vorige versie. Zo zijn onder meer de clausules ‘Framework’ en ‘Process’ beter afgestemd, zijn duidingen waar mensen zich niet comfortabel bij voelden, zoals ‘Level of Risk’, ‘Risk appetite’ en ‘Time frames’ verwijderd en de stappen ‘Risk evaluation’ en ‘Risk treatment’ […]

De waarde van weerstand

PRIMO Vlaanderen. Door Wouter Van Dooren en Eva Wolf | Pelckmans Pro De waarde van weerstand gaat over de besluitvorming rondom de Oosterweelverbinding, het project om de Antwerpse Ring te sluiten. Ondanks talloze studies, meerdere verkiezingen en ontzettend veel creativiteit en burgerenergie, werd de Oosterweelknoop pas ontward na een beleidsproces van 20 jaar en meer dan een decennium aan conflict. Waarom […]

Structurele bevindingen uit de eerste detectie-audits bij OCMW-besturen

Op 15 maart 2106 publiceerde Audit Vlaanderen haar rapport inzake de wijze waarop een ernstig fraudegeval zich bij een bepaald OCMW- bestuur heeft kunnen voordoen. Uit deze audit bleek dat diverse oorzaken aan de basis lagen van het specifieke fraudegeval. De belangrijkste oorzaak was evenwel dat de mogelijkheden tot functiescheiding en de functionaliteit “begunstigdenbeheer” in de gehanteerde nanciële software niet benut […]

Integratie OCMW in de gemeente

De Vlaamse regering brengt op vrijdag 16 januari in de conceptnota Integratie OCMW in de gemeente naar voren dat een goed hedendaags, sterk en efficiënt sociaal beleid ten bate van de inwoners van de gemeente geïntegreerd dient te zijn in het hele gemeentelijk beleid en wordt gevoerd door een en dezelfde lokale overheid. De Vlaamse Regering wil met de integratie van het OCMW […]

Hoe omgaan met overheidsrisico’s bij PPS-Projecten?

Een leidraad voor risicomanagement De leidraad van het Vlaams Kenniscentrum PPS en de Vlaamse Overheid wil het beheer van de risico’s verbeteren die in het kader van een PPS-overeenkomst na contractsluiting bij de publieke partij berusten. De publicatie is gebaseerd op nationale en internationale literatuur en kennis en ervaringen van organisaties en partijen die actief zijn op de PPS-markt. Download […]