Vlaanderen investeert in expertise in blauwe en diepe energie

De Vlaamse regering maakt 735.400 euro vrij voor het project Blue Accelerator in Oostende. Er komt een testplatform op zee in de nabijheid van de haven van Oostende dat breed inzetbaar zal zijn voor het testen van golf- en getijdenenergie, offshore wind en ondersteunende technologieën zoals drones en rov’s (remotely operated vehicles of onderwaterrobots).

POM West-Vlaanderen: “De Noordzee is een unieke productieomgeving voor energie. Wind, getijden en golven zorgen voor een continue stroom aan kracht. Tegen 2020 zijn er acht windturbineparken in de Noordzee operationeel. Deze windturbineparken zullen on- en offshore heel wat jobs creëren èn opportuniteiten voor zowel de technologische ontwikkeling van de windturbines als de bouw en het onderhoud nadien.”

Europa legt 1,5 miljoen euro op tafel. Daarnaast dragen ook de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (Pom) West-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, het Vlaams Instituut voor de Zee, Universiteit Gent, de Technische Universitaire Alliantie West, Vives hogeschool en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek hun steentje bij.

“Blue Accelerator speelt in op deze nood door een living lab te creëren, waar testen mogelijk zijn in real life zeecondities. Het geeft bedrijven en wetenschappers de kans om hun kennis en positie in deze groeisector te versterken. Bovendien krijgen zo ook geïnteresseerde kleine en midddelgrote ondernemingen de kans om op de kar van de blue energy te springen.”, zegt Bert Mons, algemeen directeur van bedrijvenkoepel Voka West-Vlaanderen.

 


In the news

Subscribe to Our Newsletter

Want to stay updated about everything related to PRIMO & developments in Risk Management? Sign up for our Newsletter.

© All rights reserved.
PRIMO.

Member information

Follow Us