ISO 31000:2018

De nieuwe versie van ISO 31000 werd gepubliceerd op 15 februari 2018.  Er zijn enkele verbeteringen ten opzichte van de vorige versie. Zo zijn onder meer de clausules ‘Framework’ en ‘Process’ beter afgestemd, zijn duidingen waar mensen zich niet comfortabel bij voelden, zoals ‘Level of Risk’, ‘Risk appetite’ en ‘Time frames’ verwijderd en de stappen ‘Risk evaluation’ en ‘Risk treatment’ beter uitgelijnd, verbeterd en uitgelegd.

ISO: “Het document is geschikt voor gebruik door mensen die waarde in organisaties willen creëren of beschermen door het managen van risico’s, het nemen van besluiten, het stellen en behalen van doelen en het verbeteren van performance. Het is geschikt voor alle typen en groottes van organisaties, heeft betrekking op interne en externe factoren en invloeden, die onzekerheden vormen bij het behalen van doelen. Het managen van risico’s is een iteratief proces en ondersteunt organisatie bij strategievorming, doelbereiking en het maken van geïnformeerde beslissingen. Risicomanagement is onderdeel van governance en leiderschap, en is daarmee fundamenteel voor de wijze waarop een organisatie op de verschillende niveaus wordt gemanaged.  Het draagt bij aan de verbetering van management systemen.”

ISO 31000:2018 is te koop in de ISO-winkel.


In the news

Subscribe to Our Newsletter

Want to stay updated about everything related to PRIMO & developments in Risk Management? Sign up for our Newsletter.

© All rights reserved.
PRIMO.

Member information

Follow Us