Gevolgen versnelde zeespiegelstijging hacken

Deltares: “Gevolgen versnelde zeespiegelstijging hacken”

Deltares, 18 april 2017.

Drie meter zeespiegelstijging binnen honderd jaar en nog eens vijf meter honderd jaar later. Nieuwe studies laten zien dat de Antarctische ijskappen veel sneller voor een zeespiegelstijging zorgen dan eerder werd gedacht.

Zulke sterke zeespiegelstijging roept vragen op: zijn er grenzen aan de klimaatadaptatie in de Nederlandse Delta? Waar krijgen we mee te maken als de zeespiegel sterk stijgt?

Om deze vragen te beantwoorden, organiseerde Deltares een eendaagse hackathon waar zo’n twintig deskundigen van verschillende disciplines en ervaringen bij elkaar kwamen. De resultaten van de hackathon geven aanleiding om de mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Nederlandse waterbeheer serieus te nemen en verder te onderzoeken.

“Bij zeer extreme zeespiegelstijgingen kan de ankerfunctie van Texel in gevaar komen. De Hoge Berg op Texel ligt op 15 meter boven NAP. Bij grotere zeespiegelstijging wordt Texel overspoeld en kan het kustfundament naar binnenslaan en een nieuwe natuurlijke positie innemen op de lijn België – Gaasterland.

Ook zal het verhang van de rivieren minder worden, en rivieren kunnen zicht makkelijker gaan verleggen. Bij zeespiegelstijgingen tussen de 6-7 meter kan het gehele Nederlandse rivierengebied worden beschouwd als een estuarium. Waterstanden op zee zullen voelbaar gaan worden tot aan Nijmegen”

Download Hackathon-resultaten-rapport


In the news

Subscribe to Our Newsletter

Want to stay updated about everything related to PRIMO & developments in Risk Management? Sign up for our Newsletter.

© All rights reserved.
PRIMO.

Member information

Follow Us